Dịch Vụ Quảng Cáo Map Google

Dịch Vụ Quảng Cáo Map Google

Hiển thị quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm địa phương trên Google Maps
​Quảng cáo trên Google Maps là một cách mạnh mẽ để thu hút các khách hàng gần đó. Nếu bạn quản lý một doanh nghiệp địa phương, quảng cáo trên Maps sẽ giúp mọi người dễ dàng tìm được vị trí của bạn.

Google Maps là gì?

Google Maps là công cụ của Google trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để tìm kiếm, khám phá và tìm đường trên khắp thế giới. Trên máy tính của bạn, hãy mở Google Maps. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy sử dụng ứng dụng Google Maps.

Quảng cáo Google Map có lợi ích gì ?

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *